Czuwaj!
W związku z wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować wszystkie osoby o zasadach na jakich przetwarzamy ich dane. Mamy nadzieję, że te kilka pytań i odpowiedzi wszystko Wam wyjaśni.

 

 

Kto będzie administrował moimi danymi osobowymi?

 

Administratorem twoich danych osobowych jest Harcerska Fundacja Turystyczna „Pomarańczarni” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliwieckiej 6, 00-459 Warszawa.

 

Fundacja działa od 1992 r. na rzecz całego środowiska Pomarańczarni. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Więcej o Fundacji można przeczytać na www.pomaranczarnia.org oraz www.chata.pomaranczarnia.org

 

Po co przetwarzacie moje dane osobowe?

 

Dane są przetwarzane w celu przekazywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach związanych z realizacją przez Fundację swoich celów statutowych oraz różnych możliwościach wspierania fundacji.

 

Komu przekazujecie dane osobowe, kto jest ich odbiorcą?

 

Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wspierają nas w zakresie technicznym – np. wykonawca strony internetowej, podmiot zapewniający nam serwer czy podmiot umożliwiający nam wysyłanie newslettera, czy też podmioty którym zlecimy inne czynności – np. obsługę księgową.

 

Odbiorcami mogą być także inne podmioty – np. organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

Poza wyżej wymienionymi kwestiami nie przekazujemy danych osobowych do innych podmiotów.

 

 

Na jakiej podstawie przetwarzacie moje dane osobowe?

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie twojej zgody, wyrażonej w formie elektronicznej lub papierowej.
 

Do kiedy będziecie przetwarzać moje dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie, kontaktując się z nami na adres: fundacja@pomaranczarnia.org

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie będzie skuteczne, jeżeli dalsze przetwarzanie danych będzie konieczne:

 

  • ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa,
  • dochodzenie przez Ciebie ew. roszczeń,
  • obowiązek przechowywania danych na wypadek ew. kontroli ze strony uprawnionych do tego podmiotów (np. organy skarbowe, podmioty współfinansujące działania, w których bierzesz udział, inne uprawnione służby).
  • W takim przypadku dane będą przechowywane do momentu wymaganego przez prawo, wygaśnięcia tych roszczeń lub upływu okresu dopuszczalnych kontroli.

 

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne byśmy mogli wysyłać Ci informacje – np. o organizowanych przez nas wydarzeniach czy aktualnościach z naszego środowiska.

 

 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Was moich danych osobowych?

 

  • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii.
  • Możesz żądać usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  • Możesz żądać poprawienia danych gdy są nieprawidłowe czy niekompletne
  • Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach danych osobowych

 

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane?

 

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie i nie będą profilowane.

 

 

Co, jeżeli mam więcej pytań dotyczących przetwarzania danych?

 

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania twoich danych skontaktuj się z nami wysyłając email na adres fundacja@pomaranczarnia.org