Adaptacja Chaty na potrzeby Harcerskiej Bazy Turystycznej to wielki projekt, który wymaga zaangażowania wielu osób – harcerek, harcerzy i ich przyjaciół. To także koszty – materiałów budowlanych, usług, mediów. Projekt można wesprzeć na dwa sposoby!
Przekazując darowiznę!

Darowizny na Chatę można wpłacać na poniższy numer konta: Harcerska Fundacja Turystyczna Pomarańczarni, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa,  numer konta: VW Bank Polska S.A. 10 2130 0004 2001 0362 0879 0005  z dopiskiem “darowizna na chatę”. SWIFT/BIC: INGBPLPW

Przekazując swój 1,5% podatku!

Jeśli chciałbyś przekazać nam 1,5% swojego podatku, możesz to zrobić zarówno poprzez serwis podatki.gov.pl, jak i w tradycyjny sposób- używając programu do rozliczania PIT lub w formie papierowej.

Jeżeli wypełniasz zeznanie podatkowe w tradycyjny, papierowy sposób

Wypełniając zeznanie wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę nasz nr KRS 0000211613 i podać cel szczegółowy CHATA

Jeśli wypełniasz swoje zeznanie podatkowe poprzez podatki.gov.pl (Twój e-PIT):

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT
 2. Uwierzytelnij się
 3. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  a. Wpisz swoje dane:
  • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
  • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2019 rok
  i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018. Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2018 r. nie rozliczyłeś się samodzielnie – podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.
  b. lub użyj profilu zaufanego
 4. Na głównym ekranie zobaczysz informację o organizacji pożytku publicznego (OPP).
 5. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  a. wybierz z listy numer KRS 0000211613
  b. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  c. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie nam informacji o 1% podatku
 6. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  a. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  b. wybierz z wykazu OPP numer KRS 0000211613
  c. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  d. zatwierdź tę zmianę
 7. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  a. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  b. nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  c. zatwierdź tę zmianę
 8. Jeżeli nic już nie chcesz zmieniać – zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.
Twój e-PIT wylicza kwotę 1,5% podatku na podstawie aktualnych danych.

Więcej Informacji na temat 1,5% chętnie udzieli: Jagoda Pisarska, Członek Zarządu HFT Pomarańczarni e-mail: fundacja@pomaranczarnia.org

Działalność Harcerskiej Fundacji Turystycznej jest finansowana przede wszystkim z darowizn i 1,5% podatku.
Dziękujemy za każde wsparcie i zaufanie, którego nam udzielacie!
Zachęcamy także do wypełnienia , by pozostać z nami w kontakcie.