HFP przetwarza dane osobowe koleżanek i kolegów, sympatyków środowiska Pomarańczarni. Dane zbierane są od nich samych przy okazji cyklicznych koleżeńskich spotkań. HFP przetwarza dane wyłącznie w celu informowania koleżanek i kolegów o wydarzeniach i informacjach bieżących dotyczących celów statutowych HFP. HFP nie udostępnia odpłatnie, ani nieodpłatnie danych koleżanek i kolegów innym podmiotom.

HFP nie oferuje żadnych usług i produktów osób trzecich swoim sympatykom. Każdemu kogo dane przechowuje HFP, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu do danych, poprawiania ich, a także usunięcia. W przypadku organizowania zbiórek na cele statutowe każdy darczyńca może, ale nie musi wyrazić zgody na umieszczenie informacji o swojej wpłacie na stronie internetowej. HFP nie publikuje żadnych danych wbrew osobie, której dane dotyczą. Administratorem danych jest HFP.