fotografia: Wojciech Kuhn, wojciechkuhn@gmail.com

Adaptacja Chaty na potrzeby Harcerskiej Bazy Turystycznej to wielki projekt, który wymaga zaangażowania wielu osób – harcerek, harcerzy i ich przyjaciół. To także koszty – materiałów budowlanych, usług, mediów.

Działalność Harcerskiej Fundacji Turystycznej jest finansowana przede wszystkim z darowizn i 1% podatku. Dziękujemy za każde wsparcie i zaufanie, którego nam udzielacie!

Darowizny na Chatę można wpłacać na poniższy numer konta: Harcerska Fundacja Turystyczna Pomarańczarni, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa,  numer konta: VW Bank Polska S.A. 10 2130 0004 2001 0362 0879 0005  z dopiskiem “darowizna na chatę”. SWIFT/BIC: INGBPLPW
Zachęcamy także do wypełnienia , by pozostać z nami w kontakcie.