Imię i nazwisko
Nazwa wyświetlana Wypełnij, jeśli zamiast samodzielnie, chcesz wystepować na liście darczyńców wraz z mężem/żoną lub chcesz dopisać także swoje nazwisko panieńskie
Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zbiórki na rzecz zakupu nowej Harcerskiej Bazy Turystycznej* Tak Nie

Wyrażam zgodę na publikację mojego nazwiska w zakładce z podziękowaniami za darowizny na tej stronie Tak Nie

Jestem zainteresowany tym, co z chatą, czy zbiórka zakończy się sukcesem, więc wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera dotyczącego nowej chaty Pomarańczarni Tak Nie