Imię i nazwisko
Adres e-mail
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Harcerską Fundację Turystyczną „Pomarańczarni” z siedzibą w przy ul. Myśliwieckiej 6, 00-459 Warszawa w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i projektach związanych z realizacją przez Fundację swoich celów statutowych oraz różnych możliwościach wspierania fundacji
Tak Nie

Kilka słów o RODO tutaj.